ชื่อ - นามสกุล :นายประทิน บัวลา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :103 หมู่ 4 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :045650005
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล