ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจนา อารีย์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานบุคลากร
ที่อยู่ :103 หมู่ 4 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :04560005
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคลากร